"feature an image" — Słownik kolokacji angielskich

feature an image kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź wyposażonym w obraz
  1. feature czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 7-inch cover features an image taken of Ward when she was just 11 years old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo