"provide images" — Słownik kolokacji angielskich

provide images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz obrazy
  1. provide czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Within social communities users provide demographic information, interests, and images.

    Podobne kolokacje: