KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"image is found" — Słownik kolokacji angielskich

image is found kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zostanie znaleziony
  1. find czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His image could be found in the church of the same name.

    Podobne kolokacje: