"form an image" — Słownik kolokacji angielskich

form an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz sobie obraz
  1. form czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It needs a specific amount of light to form an image.

    Podobne kolokacje: