"image presented" — Słownik kolokacji angielskich

image presented kolokacja
Popularniejsza odmiana: present an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz odkrył
  1. present czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A lot of them, I think they're just trying to present an image to the public.

    Podobne kolokacje: