"make images" — Słownik kolokacji angielskich

make images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki obrazy
  1. make czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have to go back to an image made from a time before that thing got in and then work forward.

    Podobne kolokacje: