"make in one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić w czyjś obraz
  1. make czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    I see that all of creation is made in His image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo