"preserve one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowywać czyjś obraz
  1. preserve czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Usually, however, he finds a way to preserve his positive image of himself and to shirk responsibility for others.