"image created" — Słownik kolokacji angielskich

image created kolokacja
Popularniejsza odmiana: create an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz stworzył
  1. create czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They wanted to create a new image for the party and state.

    Podobne kolokacje: