"bear images" — Słownik kolokacji angielskich

bear images kolokacja
Popularniejsza odmiana: bear the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy niedźwiedzie
  1. bear czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Go now, to the house bearing the image of a hanging man.

    Podobne kolokacje: