KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"bear the image" — Słownik kolokacji angielskich

bear the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytrzymaj wizerunek
  1. bear czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Go now, to the house bearing the image of a hanging man.

    Podobne kolokacje: