"image collected" — Słownik kolokacji angielskich

image collected kolokacja
Popularniejsza odmiana: collect images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zebrał
  1. collect czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    News-Images.com collects images from news stories around the world for display on a single page.

    Podobne kolokacje: