"collect images" — Słownik kolokacji angielskich

collect images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbieraj obrazy
  1. collect czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    News-Images.com collects images from news stories around the world for display on a single page.

    Podobne kolokacje: