"image formed" — Słownik kolokacji angielskich

image formed kolokacja
Popularniejsza odmiana: form an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz założył
  1. form czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It needs a specific amount of light to form an image.

    Podobne kolokacje: