"image seen" — Słownik kolokacji angielskich

image seen kolokacja
Popularniejsza odmiana: see images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz zobaczony
  1. see czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a side effect, the whole world could see the image.

    Podobne kolokacje: