"image is made" — Słownik kolokacji angielskich

image is made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizerunek jest ustalony
  1. make czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You have to go back to an image made from a time before that thing got in and then work forward.

    Podobne kolokacje: