"damage one's image" — Słownik kolokacji angielskich

damage one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie czyjś obraz
  1. damage czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have wanted to damage my image with slander of all kinds.