ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"damage one's credibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie czyjś wiarygodność
  1. damage czasownik + credibility rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A country will permanently damage its credibility in relation to the market.

powered by  eTutor logo