"include several images" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: include images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kilka obrazów
  1. include czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book was made into a film in 2000, which included images from the community as it appears today.

    Podobne kolokacje: