"image generated" — Słownik kolokacji angielskich

image generated kolokacja
Popularniejsza odmiana: generate images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wytworzył
  1. generate czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps you should go into my line of work, with a mind that generates such images.

    Podobne kolokacje: