"generate images" — Słownik kolokacji angielskich

generate images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz obrazy
  1. generate czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Perhaps you should go into my line of work, with a mind that generates such images.