"generate electricity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz elektryczność
  1. generate czasownik + electricity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since the late 1940s the university has generated its own electricity.