"record images" — Słownik kolokacji angielskich

record images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy płytowe
  1. record czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film used in photography is able to record images.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo