"image found" — Słownik kolokacji angielskich

image found kolokacja
Popularniejsza odmiana: image is found
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz znalazł
  1. find czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His image could be found in the church of the same name.

    Podobne kolokacje: