"allow images" — Słownik kolokacji angielskich

allow images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól obrazom
  1. allow czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As before, in the clearing, I allowed images of my dad to spill across my mind.

    Podobne kolokacje: