"image is projected" — Słownik kolokacji angielskich

image is projected kolokacja
Popularniejsza odmiana: project an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest rzucony
  1. project czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They also helped project a modern image to the world.

    Podobne kolokacje: