"contain several images" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contain images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj kilka wizerunków
  1. contain czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The 21st edition contains more than 60,000 terms and 1,000 images.