"contain images" — Słownik kolokacji angielskich

contain images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj wizerunki
  1. contain czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 21st edition contains more than 60,000 terms and 1,000 images.