"image drawn" — Słownik kolokacji angielskich

image drawn kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz narysowany
  1. draw czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By the 1930s, she drew images that reflected her own life and beliefs.

    Podobne kolokacje: