BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"draw images" — Słownik kolokacji angielskich

draw images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): losowanie obrazy
  1. draw czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    By the 1930s, she drew images that reflected her own life and beliefs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo