"image associated" — Słownik kolokacji angielskich

image associated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz powiązał
  1. associate czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has done so, in part, by shedding the somewhat square image associated with scouting.

    Podobne kolokacje: