"create the image" — Słownik kolokacji angielskich

create the image kolokacja
Popularniejsza odmiana: create an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz wizerunek
  1. create czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, he has since tried to create his own image.

    Podobne kolokacje: