"image projected" — Słownik kolokacji angielskich

image projected kolokacja
Popularniejsza odmiana: project an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz rzucił
  1. project czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They also helped project a modern image to the world.

    Podobne kolokacje: