"reflect images" — Słownik kolokacji angielskich

reflect images kolokacja
Popularniejsza odmiana: reflect the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbij obrazy
  1. reflect czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A window across the corridor reflected his image back at him.

    Podobne kolokacje: