"image is displayed" — Słownik kolokacji angielskich

image is displayed kolokacja
Popularniejsza odmiana: display images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest wyłożony
  1. display czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The screen can display images in 16 levels of gray.

    Podobne kolokacje: