"see the image" — Słownik kolokacji angielskich

see the image kolokacja
Popularniejsza odmiana: see images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz obraz
  1. see czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a side effect, the whole world could see the image.

    Podobne kolokacje: