"create images" — Słownik kolokacji angielskich

create images kolokacja
Popularniejsza odmiana: create an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz wizerunki
  1. create czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They wanted to create a new image for the party and state.

    Podobne kolokacje: