"generate image" — Słownik kolokacji angielskich

generate image kolokacja
Popularniejsza odmiana: generate images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytwórz obraz
  1. generate czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps you should go into my line of work, with a mind that generates such images.