"create in one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwarzać w czyjś obraz
  1. create czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    We think of human beings as being created in God's image.

    Podobne kolokacje: