"image reflected" — Słownik kolokacji angielskich

image reflected kolokacja
Popularniejsza odmiana: reflect the image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz odzwierciedlił
  1. reflect czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The things that had happened were only images reflected upon her mind.

    Podobne kolokacje: