"image reproduced" — Słownik kolokacji angielskich

image reproduced kolokacja
Popularniejsza odmiana: reproduce images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz odtworzył
  1. reproduce czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Using modern software he has been able to reproduce images with far greater clarity than the versions previously available.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo