"image used" — Słownik kolokacji angielskich

image used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz użył
  1. use czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We do have a good reason for not using the image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo