"image produced" — Słownik kolokacji angielskich

image produced kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wydał
  1. produce czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This process produces a blue or black image on a white paper.

    Podobne kolokacje: