"give an image" — Słownik kolokacji angielskich

give an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj obraz
  1. give czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Law could give his party a new image, but the reality would remain much as before.

    Podobne kolokacje: