"image depicted" — Słownik kolokacji angielskich

image depicted kolokacja
Popularniejsza odmiana: depict images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przedstawił
  1. depict czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Eight were by no means the only artists depicting such images.

    Podobne kolokacje: