"make an image" — Słownik kolokacji angielskich

make an image kolokacja
Popularniejsza odmiana: make images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki obraz
  1. make czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I made an image that should help out those of you who still don't get it.

    Podobne kolokacje: