"shed one's image" — Słownik kolokacji angielskich

shed one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać czyjś obraz
  1. shed czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    But over the last decade or so, the study of real estate has shed its trade-school image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo