"find images" — Słownik kolokacji angielskich

find images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź obrazy
  1. find czasownik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You will find articles, images, videos and more on nearly every aspect of Georgia.

    Podobne kolokacje: