"recall images" — Słownik kolokacji angielskich

recall images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamięć obrazy
  1. recall czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If they recall posters and other commercial images, the posters are from the early years of the century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo