"hurt one's image" — Słownik kolokacji angielskich

hurt one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boleć czyjś obraz
  1. hurt czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The problems have hurt the company's image with regulators, she said.

    Podobne kolokacje: